Program

odborného podujatia
Cievna mozgová príhoda 2020, IV. ročník



Blok I. 14:30 – 16:30

Predsedníctvo - prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prim. MUDr. Marek Krivošík

14:30 - 14:50
Kardioembolické cievne mozgové príhody – súčasný stav

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

14:50 - 15:10
NCCT verzus pokročilé metódy zobrazovania a rozhodovací proces

MUDr. Peter Mikula

15:10 - 15:30
IVT – čo sú skutočné kontraindikácie?

prim. MUDr. Georgi Krastev, PhD.

15:30 - 15:50
LVO (large vessel occlusion) a intervenčný rádiológ

MUDr. Petr Vařejka, CSc.

15:50 - 16:10
Arteriová hypertenzia v hyperakútnej fáze iCMP

MUDr. Marek Krivošík

16:10 - 16:30
Porucha rytmu a stratifikácia výberu pacientov na dlhodobý EKG monitoring u pacientov s iCMP

MUDr. Jozef Salmaš


16:30 - 17:00
Prestávka


Blok II. 17:00 – 19:00


17:00 - 17:30
Princípy a novinky v rehabilitačnej liečbe pacientov s CMP

doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D.

17:30 - 17:50
Moderné postupy v diagnostike a liečbe afázie

Prof. PhDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

17:50 - 18:10
Kardiovaskulárny tréning ako integrálna súčasť neuroplasticity

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

18:10 - 18:30
Nutričné odporúčania v prevencii kardiovaskulárnych ochorení

MUDr. Jana Babjaková, PhD.

18:30 – 19:00
Panelová diskusia

Všetci prednášajúci

19:00
Záver