27. február 2020
hotel Falkensteiner, Bratislava
Cievna mozgová príhoda 2020
odborná konferencia

Slovo na úvod


Vážená pani doktorka, pán doktor,
Dovoľte nám srdečne Vás pozvať na štvrtý ročník odborného podujatia Cievna mozgová príhoda, ktoré sa bude konať dňa 27. 2. 2020 v príjemnom prostredí hotela Falkensteiner.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a sú mu pridelené 4 CME kredity za pasívnu účasť.

Veríme, že program podujatia bude pre Vás aj tento rok prínosom.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor,
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Organizačný výbor podujatia